Rielhaariteit haarwerken is ANKO erkend haarwerk specialist.

Dit betekent dat u kunt rekenen op professionaliteit.

Rielhaariteit haarwerken is erkend door de ANKO Sectie Haarwerken, en we zijn met recht trots op deze erkenning. En dit is voor u een garantie dat u een eerlijke en professionele behandeling krijgt. Als door de ANKO erkende leverancier ben ik de professional die door opleiding en jarenlange ervaring precies weet hoe te handelen. Vanaf het opnemen van de maatvoering, de vervaardiging van het product tot aan de ‘finishing touch’,bij het passen, bent u bij Rielhaariteit haarwerken als erkende leverancier in goede handen.

De erkenning door de ANKO heeft meerwaarde voor alle partijen: de consument, de leverancier en de zorgverzekeraar. Rielhaariteit haarwerken wordt regelmatig getoetst of het werk dat wordt geleverd constant van hoge kwaliteit is en daarmee voldoet aan alle eisen; u als consument heeft zo een waarborg voor kwaliteit, kennis en begrip en de zorgverzekeraar weet dat het geld goed wordt besteed.

Rielhaariteit haarwerken is erkend door ANKO Sectie Haarwerken.

Gedragscode ANKO Haarwerk Specialist

1. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker/pruikenspecialist houdt altijd en op de eerste plaats rekening met het welzijn van de klant.

2. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beveelt alleen die technieken, producten en/of dienstverlening aan, die op dat moment het meest bevorderlijk zijn voor de oplossing van het haarprobleem van de betreffende klant. Als een haarwerkbedrijf/de haarwerker geen adequate oplossing heeft, dan zal verwijzing naar een ander haarwerkbedrijf of pruikenspecialist plaatsvinden.

3. Het haarwerkbedrijf/de haarwerkerheeft de verantwoording om zich zodanig te gedragen ten opzichte van klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media, dat er respect wordt geoogst voor zijn/haar vak.

4. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker zal volledig integer en toegewijd zijn met informatie, producten en dienstverlening naar de klanten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media toe.

5. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker handhaaft in zijn/haar publiciteit, betreffende de media, de waarheid en de integriteit, zodat te allen tijde het willens en wetens verstrekken van misleidende informatie niet voor zal voorkomen.

6. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker/pruikenspecialist gebruikt in de communicatie met klanten, andere haarwerkers, betrokken instanties/instellingen en de media geen termen die nadelig zijn voor ANKO en ANKO Sectie Haarwerken.

7. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker/pruikenspecialist garandeert dat behandeling, dienstverlening en nazorg voor de klanten altijd mogelijk is tijdens de reguliere werktijden.

8. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker/pruikenspecialist draagt er zorg voor, dat tijdens het uitoefenen van hun beroep alles conform het gestelde in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van ANKO en ANKO Sectie Haarwerken verloopt.

9. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker draagt er zorg voor, dat hij/zij volledig op de hoogte is van alle technische ontwikkelingen binnen het beroep.

10. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs van te leveren producten en diensten. Het is verboden onderlinge prijsafspraken te maken.

11. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker geeft geen vertrouwelijke informatie over klanten door aan derden, behalve wanneer wettelijke vereisten anders voorschrijven, dan wel klanten daar zelf om vragen.

12. Het haarwerkbedrijf/de haarwerker beschermt en respecteert binnen zijn/haar eigen bedrijf het recht op privacy van de klanten.

13. Het haarwerkbedrijf draagt er zorg voor, dat alle relevante declaraties van klanten bij elke zorgverzekeraar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en adequaatheid kunnen worden ingediend en afgehandeld.

Rielhaariteit haarwerken is ook aangesloten bij De Geschillen Commissie, zodat er bij een mogelijk geschil altijd een oplossing komt.